FacebookTwitterПідписатися на RSS

Контроль якості викладання в коледжі здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь здобувачами освіти, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти.

/Files/images/Мониторинг 1.JPG /Files/images/мониторинг 2.JPG /Files/images/Мониторинг 3.JPG /Files/images/мониторинг 4.JPG

/Files/images/Моніторингг 5.PNG


/Files/images/Моніторинг 4.PNG


/Files/images/моніторинг 6.PNG /Files/images/Курсове 1.PNG /Files/images/курсові.PNG

/Files/images/Моніторинг ДП.PNG

Кiлькiсть переглядiв: 768