FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

2015 - 2016 навчальний рік

Спеціальність 5.03050701 «Маркетингова діяльність»

Менеджмент

Статистика ринку товарів і послуг

Регіональна економіка

Міжнародний маркетинг

Товарознавство

Податкова система

Інфраструктура товарного ринку

Спеціальність 5.03050802 «Оціночна діяльність»

Менеджмент

Вступ до спеціальності

Маркетинг

Регіональна економіка

Страхування

Ціноутворення

Оцінка машин та обладнання

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Менеджмент

Вступ до спеціальності

Бюджетна система

Основи нормування та оплати праці

Ціноутворення

Основи аудиту

Спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Вступ до спеціальності

Приводи технологічного обладнання

Основи патентоведення

Технологічні основи гнучких виробничих систем

Спеціальність 5.05050206 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів»

Технологія машинобудування

Основи патентоведення

Технологія будівельних матеріалів

Спеціальне обладнання

Монтаж, технічне обслуговування і ремонт спеціального обладнання.

Вступ до спеціальності

Спеціальність 5.05130109 «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

Вступ до спеціальності

Основи патентоведення

Технологія кераміки

Теплотехнічне обладнання керамічного виробництва

Технічний аналіз і контроль виробництва кераміки

Спеціальність 5.02020501 «Образотворче мистецтво»

Охорона праці

Основи фотографії

Історія орнаментів та народних художніх промислів

Графічні техніки

Комп’ютерна графіка

Художнє оформлення

Професійна майстерність (за спеціалізацією)

Спеціальність 5.02020801 «Декоративне-прикладне мистецтво»

Історія образотворчого мистецтва

Спеціальність 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Вступ до спеціальності

Електротехнічні матеріали

Обчислювальна техніка в автоматизованих системах

Основи САПР

Основи гідравліки і пневматики

Технологія обладнання в галузі

Кiлькiсть переглядiв: 475