FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 161 "Хімічні технологія та інженерія" (Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Фахівець: технік-технолог
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 3,5 роки
на основі повної середньої освіти - 2,5 роки

Підготовка кадрів викликана потребою у висококваліфікованих спеціалістах зі знаннями теоретичних основ і технології сучасного виробництва будівельних матеріалів і виробів, обладнання та устаткування, параметрів технологічних процесів.

Протягом навчання студенти отримують наступні навички та вміння: самостійно вести технологічний процес на ділянці; проводити коригування технологічного процесу; підбирати основні технологічні параметри процесу; розробляти карту технологічного контролю; користуватися лабораторним обладнанням; виконувати хімічні та фізико-хімічні випробувані проводити розрахунки результатів аналізу; контролювати якість сировинних матеріалів та готової продукції.

Студенти спеціальності протягом навчання вивчають такі дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи; кристографія і мінерологія; прикладна механіка; основи термодинаміки і теплотехніки; інженерна графіка; загальна електротехніка з основами електроніки; метрологія, стандартизація та сертифікація; загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; основи охорони праці; безпека життєдіяльності; машини та обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; основи автоматизації та АСУТП; компютерна техніка та програмування; основи проектування; технологія кераміки; теплотехнічне обладнання керамічного виробництва; технічний аналіз і контроль виробництва кераміки.

Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: з техніки лабораторних робіт; з хімічного аналізу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; з технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; технологічна практика; переддипломна практика.

Ці навчальні практики проводяться в лабораторіях навчального закладу, а практики: на здобуття робочої професії; технологічна практика; переддипломна практика – на виробництві.

Випускники зазначеного фаху можуть працювати на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, у виробничих цехах та лабораторіях, відділеннях технічного контролю, в НДІ, в проектних організаціях галузі,Асоціації „Київміськбудматеріали“, в науково-дослідних організаціях на посадах технолога, лаборанта, техніка – лаборанта, техніка – технолога.

Кiлькiсть переглядiв: 446