Повернутися до звичайного режиму
FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 071 "Облік і оподаткування" (Бухгалтерський облік)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Фахівець: бухгалтер
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 3 роки
на основі повної середньої освіти - 2 роки

Головною метою вивчення дисципліни "Бухгалтерський фінансовий облік" є ознайомлення студентів з основами організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, висвітленні основних завдань бухгалтерського обліку, його ролі та значення у формуванні інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Особливістю оволодіння знаннями з бухгалтерського обліку є набуття навичок самостійного виконання завдань, складання первинних документів, облікових регістрів і звітності, їх належного оброблення і оформлення результатів роботи. Інформація, яку надає бухгалтерський облік, потрібна, насамперед, для прийняття дієвих управлінських рішень щодо розпорядження майном, капіталом і зобов’язаннями суб’єкта господарювання. Під час навчання на спеціальності «Бухгалтерський облік», студенти отримують знання з економіки підприємства, статистики, вивчають економічний аналіз, основи аудиту, контроль і ревізію, фінанси, інформаційні системи і технології в обліку.

Студенти проходять навчальні практики з фінансового обліку, інформаційних систем і технологій в обліку.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора. Випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» успішно можуть виконувати обов'язки: економіста, фінансиста, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, інспектора, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора.

Місцем роботи випускників спеціальності «Бухгалтерський облік» після отримання повної вищої освіти є:

- податкові інспекції

- контрольно-ревізійні управління

- управління Державної казначейської служби України

- аудиторські фірми

- банківські установи

- страхові компанії

- підприємства матеріальної сфери виробництва.

Кiлькiсть переглядiв: 342