FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" (Декоративно-прикладне мистецтво)

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Фахівець: художник-виконавець
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 4 роки
на основі повної середньої освіти - 3 роки

У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію художника-виконавця художньої кераміки.

Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.

Підготовка молодшого спеціаліста зазначеного фаху полягає в наданні йому достатнього обсягу теоретичних знань та практичних навичок для подальшої активної творчо-професійної та соціальної діяльності.

Випускник за даною спеціалізацією може обіймати посади: художник-виконавець у творчих групах; художник-виконавець тиражної продукції; майстер цеху або дільниці; майстер виробничо-мистецького навчання тощо.

Спеціаліст повинен мати глибокі знання фундаментальних наук, вміти творчо оцінювати суспільні явища, мати високий моральний та культурний рівень, розуміти економічні процеси, які відбуваються в країні. Він повинен бути здатним до роботи у трудовому колективі, мати почуття професійної гідності та соціальної відповідальності за якість та результати власної праці.

Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: історія орнаментів та художніх народних промислів; технологія матеріалів; історія образотворчого мистецтва; основи кольорознавства; пластична анатомія; технічний рисунок; шрифт та декоративне оформлення; основи архітектури; перспектива; рисунок; живопис; композиція і проектування; ліплення; професійна майстерність; основи комп’ютерної графіки.

Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: „Пленер“; набуття майстерності за спеціальністю; технологічна; кваліфікаційна.

Відповідно до одержаного фаху молодший спеціаліст зазначеної спеціальності підготовлений для подальшого навчання в системі вищої освіти (бакалавр і спеціаліст, магістр) та може продовжити навчання у ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації.

Кiлькiсть переглядiв: 1008