FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування" (Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів)

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 3, 5 роки. на основі повної середньої освіти - 2, 5 роки.

Спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання ПБМ» одна з найстаріших в Київському індустріальному коледжі. Влітку 1944 року, зразу після визволення м. Києва, здійснено перший набір студентів за фахом «Обладнання промисловості будівельних матеріалів, а в 1948 році відбувся перший випуск механіків, які почали свою професіональну діяльність по обслуговуванню виробництва будівельних матеріалів.

Спеціальність була однією із провідних усі ці роки і в наш час потреба в будівельних матеріалах залишається актуальною, тому спеціалісти з обслуговування і ремонту обладнання ПБМ і нині мають великий попит на ринку праці.

Навчальний процес

Для закріплення теоретичної та практичної підготовки фахівців в навчальному закладі є: на сучасному рівні обладнанні кабінети, лабораторії, майстерні, комп'ютерні класи; бази для проходження практики на підприємствах будівельних матеріалів, харчової та хімічної промисловості.

Навчальний процес проводиться згідно навчальних планів, які складаються з циклів нормативних дисциплін і вибіркових циклів.

До циклу математичної, природничо-наукової підготовки відносяться дисципліни: вища математика; комп'ютерна техніка та програмування; нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка; технічна механіка та інші.

До циклу професійної та практичної підготовки відносяться дисципліни: технологія конструкційних матеріалів; насосів, компресорів, вентиляторів; підйомно-транспортні машини, машини та обладнання ПБМ, монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання ПБМ та інші.

У вибірковій частині розглядаються дисципліни: монтаж, технічне обслуговування і ремонт спецобладнання (ремонт двигунів спецобладнання і ремонт будівельної техніки); спец обладнання ( робота будівельної техніки і двигунів внутрішнього згоряння); патентознавство та інші.

Працевлаштування випускників

Випускники з кваліфікацією «механік» охоче беруть на роботу на підприємства: ПАТ " Комбінат Будіндустрія», ПАТ «Завод Спецбетон», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», «ЗЗБВ ДБК-4» та інші.

Кiлькiсть переглядiв: 511