FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування" (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Фахівець: технік-технолог (механіка)
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 4 роки
на основі повної середньої освіти - 3 роки

Ефективність роботи промислового підприємства значною мірою залежить від технічного стану і рівня технологічного обладнання.

Програмне керування верстатами за дуже короткий час стало основним напрямком автоматизації металообробки.

Устаткування з ЧПК використовують не тільки для верстатів основних груп, а і для спеціалізованого технологічного обладнання, в тому числі промислових роботів необхідних для комплексної автоматизації технологічних процесів. Одним з аспектів ефективності використання верстатів з ЧПК є потреба у кваліфікованих фахівцях.

Знання, одержані фахівцями цієї спеціальності, дають змогу проектувати технологічні процеси, інструменти та оснащення, засоби механізації і автоматизації з використанням комп’ютерних технологій, програмування верстатів з ЧПК; проводити необхідні технологічні розрахунки, а також застосовувати сучасні комп’ютерні технологічні системи для виконання графічних робіт в системі AutoCad, компас; застосовувати контроль за дотриманням правил технічної безпеки.

Навчальний процес здійснюється в сучасних аудиторіях, спеціалізованих лабораторіях і кабінетах, навчальні практики проходять в слюсарних і механічних майстернях.

Організація навчального процесу згідно навчальних планів, які складаються з таких циклів дисциплін:

- математична, природничо-наукова підготовка: вища математика, фізика, хімія, технологія конструкційних матеріалів, інформатика і обчислювальна техніка, технічна механіка, нарисна геометрія та інженерна графіка.

- професійна та практична підготовка: технологія машинобудування, основи обробки матеріалів та інструмент, технологічне оснащення, технологічні основи програмування на верстатах з ЧПК, охорона праці.

Працевлаштування випускників:

Отримані знання та практичні навички, володіння комп’ютерною технікою дозволяють нашим випускникам працювати на державних і приватних машинобудівних підприємствах, техніко-сервісних центрах, таких як: ДП ДАХК «Артем», АНТК ім.Антонова, ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад», ВАТ «МЕРИДІАН» ім.С.П.Корольова, ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ім.Січневого повстання 1918 р.»

Кiлькiсть переглядiв: 402