FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Оціночна діяльність)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Фахівець:експерт-оцінювач
Термін навчання: на основі базової середньої освіти - 3 роки
на основі повної середньої освіти - 2 роки

Під час навчання за спеціальністю «Оціночна діяльність» студенти отримують знання з дисциплін за такими циклами:

1. Цикл гуманітарної підготовки: Основи філософських знань, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Правознавство, Історія України, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання.

2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: Політична економія, Вища математика, Інформатика та комп`ютерна техніка, Економіка підприємства, Фінанси підприємства, Бухгалтерський облік, Статистика, Основи екології, Безпека життєдіяльності.

3. Цикл професійної підготовки: Оціночна діяльність, Методи і моделі оцінювання, Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності, Податкова система, Інфраструктура фінансового ринку, Фінансовий облік, Гроші та кредит, Фінанси, Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності, Охорона праці.

Студенти проходять навчальні практики з вступу до спеціальності, з оціночної діяльності, інформаційних систем і технологій в оціночній діяльності.

На цей час існує:

- експертна грошова оцінка земельних ділянок;

- два напрями оцінки майна та майнових прав: 1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі; 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, ціннихпаперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Два напрями з оцінки майна та майнових прав діляться на 9 спеціалізацій таким чином.

Спеціалізації напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

1.1–«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них»; (без права окремо проводити оцінку земельних ділянок)

1.2–«Оцінка машин і обладнання»;

1.3–«Оцінка колісних транспортних засобів»;

1.4–«Оцінка літальних апаратів»;

1.5–«Оцінка судноплавних засобів»;

1.6–«Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;

1.7–«Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність».

Спеціалізації напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, ціннихпаперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

2.1–«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

2.2–«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Функції оцінювача є досить різноманітними: оцінка нерухомості, обладнання, транспорту або спеціалізованої техніки; визначення вартості цілісного майнового комплексу (підприємства), оцінка майна з метою оподаткування, для визначення розміру заподіяного збитку тощо.

Де працює Оцінювач, експерт з оцінки власності:

· Спеціалізовані оціночні або консалтингові фірми, банківські установи, судова експертиза.

Особисті якості:

· Робота оцінювача вимагає аналітичного складу розуму, уважності, скрупульозності і терпіння.

Кiлькiсть переглядiв: 614